PŮDA 

 

 

Půda je naším největším bohatstvím!

 

Se svojí malebnou siluetou leží Pulkau uprostřed vinic na severozápadu oblasti Weinviertel (doslova přeloženo „Vinná čtvrť" - pozn. překl.). A tak naše réva zapouští své kořeny na výběžcích Manhartsbergu, kde na sebe naráží dva velké geologické útvary - Český masiv z oblasti Waldviertel („Lesní čtvrť" - pozn. překl.) a pásmo molasy z Weinviertelu.

Český masiv patří k nejstarším krajinným útvarům Rakouska. Jedná se o matečnou horninu, která sestává ze žuly a velkého množství metamorfních hornin, jako jsou ruly, granulity, grafity, mramor a křemence. V Pulkau převládající maissauská žula vznikla jako vyvřelina před zhruba 555 miliony let. Na naší vinařské trati Wehrleiten tak roste ryzlink za nejlepších možných podmínek, s důrazem na typ a charakter odrůdy!

 

 

 

 

PŮDA

 

 

Pásmo molasy tvoří půdu západního Weinviertelu. Před zhruba 35 miliony let zaplavilo moře tuto nížinu. V raných třetihorách byla naše oblast pod mořem. Z této doby pocházejí mořské usazeniny. Ve čtvrtohorách, před přibližně dvěma miliony let, se začaly usazovat sedimenty z ledovců v alpských řekách jižně od Dunaje. Jemná zrníčka písku, tzv. spraš, odnášel převládající západní vítr znovu a znovu směrem k Weinviertelu. Tento světležlutý, jemnozrný spraš bohatý na vápenec tvoří vynikající půdy pro naše autochtonní vinné odrůdy, od veltlínského zeleného až po modrý zweigelt, zcela v duchu tradice Pulkau!